Туризъм и недвижимост

Акционерно дружество "Коминвест" АД , създадено през 1997г. е с основни дейности хотелиерство, туризъм, строителство и реконструкции на жилищни и хотелски комплекси, търговско посредничество,недвижими имоти.
Рудодобив, производство на ел.енергия от ВЕИ, инфраструктурни проекти и хотелиерство.
Нарвал Трейдинг ЕООД e фирма, базирана в град Варна, с основна дейност строителство и продажба на недвижими имот.
Агенция специализирана в сферата на консултантска и посредническа дейност, инвестиции и строителство.
Туроператорска, турагентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство.
Туристическа, образователна, културна, рехабилитационна, спортна и инвестиционни дейности.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group