Entries with Име на компанияs starting with 'Б'

Производствена и търговска дейност с подемно-транспортна и складова техника.
Производство, търговия, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопански продукти и храни.
"Бон Марше" ЕООД e инвестиционно-строителна компания, оперираща на пазара на недвижимите имоти вече повече от 20 години.
Фирма "Братя Георгиеви" ЕООД е специализирана в проектиране, доставка и монтаж на висококачествени PVC и ТРО хидроизолационни, битумни хидроизолации.
Производство и търговия на мебели, машини, съоръжения, винопроизводство.
БУЛГАРКОНСЕРВ РУПИТЕ ООД е с предмет на дейност производство, вътрешна и външна търговия с плодово-зеленчукови консервирани храни
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group