Entries with Име на компанияs starting with 'В'

Aдвокатски и данъчни услуги
Електронна техника
ВАЛМЕКС е българска частна, независима компания, водеща в областта на инженеринга в специализираното строителство и фундиране.
ВАПТЕХ е глобален доставчик на продукти, услуги и цялостни решения за водноелектрически централи, металообработващата промишленост и технологии за опазване на околната среда.
Васи ЕООД е компания с предмет на дейност туризъм, хотелиерство, транспорт, търговия на едро и дребно, рекламна и издателска дейност.
Член на БРТПП.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group