Entries with Име на компанияs starting with 'Г'

Основните дейности на Газстроймонтаж АД са: газопроводно строителство, строителство , изграждане на пречиствателни станции, строителство и реконструкция на сгради, укрепване чрез изпълнение на пилоти и анкери, изпълнение на геотермални сондажи и отопление, пътно строителство, отдаване на механизация под наем.
Галакси инвестмънт груп ООД е инвестиционна компания, оперираща в сферата на недвижимата собственост.
Физическо лице с дейност в областта на производството на захарни изделия.
Гимел АД е фирма, специализирана в отглеждане на зеленчуци и плодове по методите на биологичното земеделие, пакетиране и продажби на биологични оранжерийни зеленчуци, плодове и подправки.
Главболгарстрой Холдинг АД е най-голямата българска строителна компания, специализирана в изграждането на жилищни, промишлени, инфраструктурни и обществени обекти.
Глобъл Одит Сървисез ООД е международна организация, осигуряваща всеобхватно разнообразие от професионални одиторски, счетоводни, консултантски, финансови и данъчни услуги на фирми, финансови институции и правителствени организации.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group