Entries with Име на компанияs starting with 'Е'

Производство на вълнени и вълнен тип платове и прежди, текстил и изделия от текстил.
Фирма “Екип” ЕООД е с предмет на дейност ремонт и изграждане на инсталации в областта на строителството. Фирмата е утвърдена на пазара като една от най-големите монтажни фирми във Варна и региона.
ЕКОБУЛПАК e организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. ЕКОБУЛПАК е акционерно дружество, което не разпределя печалба, а акумулираните средства се инвестират в изграждането на устойчиви системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Фирма ЕЛПРОМ ЕМЗ ООД се занимава с производство и реализация на токови измервателни трансформатори, понижаващи, повишаващи и маслени
ЕМОНА 77 ЕООД е компания, извършваща търговия с недвижими имоти, строителство, дърводобив. Компанията разполага със собствени ловни стопанства и развива ловен туризъм.
ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД e инженерингова компания, специфицираща дейността си в две основни направления: пълен инженеринг при реализация на инвестиционни проекти в енергетиката, металургията и химическата промишленост и доставки на оборудване, резервни части и материали за нуждите на енергетиката, минната и химическата промишленост.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group