Entries with Име на компанияs starting with 'И'

Универсална търговска банка
ИНТЕР ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ООД е компания, осъществяваща консултантска дейност в областта на промишления инженеринг
Интернешънъл Асет Банк АД е универсална търговска банка, с пълен лиценз Б-20, издаден от Българска народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната и чужбина и с над 25 успешни години опит на българския пазар.
ИТА-ХОЛД АД e дружество, опериращо в областите строителство, инвестиции, консултационна дейност.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group