Entries with Име на компанияs starting with 'И'

Импорт, експорт и дистрибуция на мебели, декоративно и професионално осветление
Универсална търговска банка
ИНДУСТРИАЛ ИМПОРТ-ЕКСПОРТ САВОВ ЕООД е фирма с предмет на дейност внос и търговия със сандвич панели с полиуретан, минерална вата, профилирана ламарина и поликарбонатни плоскости.
Институтът по криобиология и хранителни технологии извършва научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на криобиологията и лиофилизацията, хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките, облъчването на храни и на биологично активните вещества за растениевъдството.
ИНТЕР ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ООД е компания, осъществяваща консултантска дейност в областта на промишления инженеринг
Интернешънъл Асет Банк АД е универсална търговска банка, с пълен лиценз Б-20, издаден от Българска народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната и чужбина и с над 25 успешни години опит на българския пазар.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group