Entries with Име на компанияs starting with 'М'

Организация и провеждане на панаирни изложби, конгресни прояви
Търговска дейност и дизайн на облекла.
Производство и търговия с месо и месни продукти.
Производство и монтаж на метални конструкции, окачени тавани с марката “Hunter Douglas–лицензиран производител педставител за България и Югоизточна Европа, алуминиева и ПВЦ дограма, окачени структурни фасад, алуминиеви обшивки от Алукобонд, вентилируеми плътни фасади, рекламни табла и елементи, парапети, проектанска дейност, инжeнеринг.
Рудодобив, производство на ел.енергия от ВЕИ, инфраструктурни проекти и хотелиерство.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group