Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Записи започващи с 'М'

Туристически, туроператорски и турагентски услуги.
Хотелиерство, ресторантьорство, услуги, недвижими имоти.
Осъществяване на инвестиционна, иновационна и търговска дейности.
Спедиторски услуги по организиране на международен транспорт
Организация и провеждане на панаирни изложби, конгресни прояви
Търговска дейност и дизайн на облекла.