Entries with Име на компанияs starting with 'П'

Фирма Пайп Систем предлага пълен инженеринг в областта на проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на ВиК мрежи и съоръжения и на Спринклерни инсталации. Компанията е специализирана и в изграждането на отоплителни инсталации и вакуумно-сифонно покривно отводняване.
Производство и търговия със слънчогледово масло, зърно и зърнени продукти, съхранение на зърно, препарати за растителна защита и минерални торове.
Счетоводно обслужване, финансово-счетоводен анализ.
Търговска дейност
Консултации, предпроектни проучвания, проектиране, строителство, инвестиции, управление на недвижими имоти.
Търговия и производство на плодове.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group