Entries with Име на компанияs starting with 'С'

Търговска дейност, разработване на проекти и научно-изследователска дейност в областта на полимерните композитни материали.
инж. Симеон Славчев е общински съветник в община "Столична".
Проектиране, производство, програмиране и внедряване на системи за автоматизация на процесите.
Туристическа, образователна, културна, рехабилитационна, спортна и инвестиционни дейности.
Софтлайн ЕООД е с основен предмет на дейност продажба на софтуер и хардуер и предоставяне на ИТ услуги.
Промишленост, земеделие, козметика, строителство.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group