Entries with Име на компанияs starting with 'Т'

Туристическа, турагентска и туроператорска дейности.
Основни дейности: спедиция на товари при вътрешен и международен железопътен, автомобилен, контейнерен, речен и морски транспорт; маркетинг и консултантски услуги. Допълнителни услуги: складиране, вътрешна дистрибуция, банкови гаранции и карго-застраховки.
ТРАНСГЕО ЕООД е специализирана фирма за инженерни и консултантски услуги. Основни направления в дейността на фирмата са: проучване и проектиране на железопътни линии и гари, пътища и сгради; кадастър и геодезия.
Строителство на пътна инфраструктура.
Корабна и навигационна дейност.
ТПП на Руската федерация е неправителствена организация с нестопанска цел, основана по инициатива на търговските и индустриалните камари, руските търговски и нетърговски организации и индивидуалните предприемачи, която обединява членовете си, за да постигне целите и задачите, определени от Закона на Руската федерация "За търговско-промишлените палати в Руската федерация "и Устава на Търговско-промишлена палата на Руската федерация.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group