Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Записи започващи с 'Х'

Консултантска дейност и проектиране в областта на строителството и добива на инертни материали.
Покупко-продажба на нови и употребявани автомобили, отдаване под наем, лизингови сделки, внос, износ, бартер, реекспорт, обменни и други външнотърговски сделки.
"Химимпорт“ АД е българска производствена, търговска, банкова, застрахователна и транспортна холдингова компания.
Телевизионна дейност (телевизионен канал HMTV).