Совет Правления БРТПП

МИНЧЕВ ГЕОРГИ

МИНЧЕВ ГЕОРГИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ БРТПП
Управляющий
ООО „Транс Балкани”
Тел./Факс: +359 2 9581811
+359 2 9582424

ЖЕЛЯЗКОВ ИВАН

ЖЕЛЯЗКОВ ИВАН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ БРТПП
Член на Съвета на директорите
на Централна енергоремонтна база
+359 2 8105 454

БРАДИНОВ СТОЯН

БРАДИНОВ СТОЯН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ БРТПП
Управляющий содружник
ООО„Интер Про Инженеринг”
Тел.: +359 2 4822000

АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР

АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР

ЧЛЕН СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ
Почетный представитель
ТПП РФ в Болгарии
Тел.: +359 2 9654331
Факс: + 359 2 9654343

СЪЙКОВ ВАЛЕНТИН

СЪЙКОВ ВАЛЕНТИН

ЧЛЕН СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ
Управител на ИА „Имоти“ ООД
Тел.: +359 2 851 0770
ГЕОРГИЕВ ГАЛИН

ГЕОРГИЕВ ГАЛИН

ЧЛЕН СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ
Управляющий
ООО ТА „Солвекс”
Тел.: +359 2 9358033
Факс: +359 2 9813692

БЕЛЕЛИЕВ ДИМИТЪР

БЕЛЕЛИЕВ ДИМИТЪР

ЧЛЕН СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ
Председател на СД
на Централна енергоремонтна база
+359 2 8105 454
ВЯТРОВ ЙОРДАН

ВЯТРОВ ЙОРДАН

ЧЛЕН СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ
Управляющий
ООО„Булгарконсерв Рупите“
Тел./Факс: +359 2 9520376
+359 2 952 66 56
+7 495 7273223
КОСТАДИНОВ ЙОРДАН

КОСТАДИНОВ ЙОРДАН

ЧЛЕН СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ
Председатель
Совета акционеров
АО „Загрей”
Тел./ Факс: +359 2 8089115
ПЕШОВ КАМЕН

ПЕШОВ КАМЕН

ЧЛЕН СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ
Председатель
Надзорного совета
АО„Главболгарстрой Холдинг”
Тел.: +359 2 9151720
Факс: +359 2 9571078
КРЪСТЕВ МИХАИЛ

КРЪСТЕВ МИХАИЛ

ЧЛЕН СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ
Управляющий
ООО „Метатрон МТ“
Тел.: +359 887 449 999
МИХОВ НАСКО

МИХОВ НАСКО

ЧЛЕН СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ
ГЕОРГИЕВ РУМЕН

ГЕОРГИЕВ РУМЕН

ЧЛЕН СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ
Председатель СД
АО„Логос-ТМ“
Тел.: +359 2 9533306

ЩЪРБАКОВ СТОЯН

ЩЪРБАКОВ СТОЯН

ЧЛЕН СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ
Управляющий
ООО „Тримпекс Юнион“
Тел.: +359 52 632173
Факс: +359 52 632172
ВАВИЛОВА ЮЛИЯ

ВАВИЛОВА ЮЛИЯ

ЧЛЕН СОВЕТА ПРАВЛЕНИЯ
Почетен представител на
Пермската ТПП в България и Балканите
Тел.: +359 879 051 548

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group