Московска школа за управление "Сколково"

Email: Irina_Ozerova@skolkovo.ru
Москва
Russia
Московската школа за управление "Сколково" кани заинтересованите лица да вземат участие в програмата "Executive MBA for Eurasia", която стартира през м. ноември 2018г. Допълнителна информация може да бъде намерена на сайта www.skolkovo.ru.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group