ИННОПРОМ - 2019

Email: office@brcci.net
Екатерингбург
Russia
Contact Person: Секретариат на БРТПП
Phone: +35929633348
От 8 до 11 юли 2019 г. в град Екатеринбург ще се проведе Международна промишлена изложба «ИННОПРОМ 2019». От 2013 г. «ИННОПРОМ» има статут на главна международна промишлена изложба на Русия. Повече информация може да бъде намерена на сайта на изложението http://www.innoprom.com/ .
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group