OOO "Еко системи"

Email: office@mtecos.com
Sanct Petersburg
Russia
Контактное лицо: Димитър Георгиев
Телефон: +79645004947

ООО Еко системи" притежава технологията и произвежда електрическо устройство "модификатор",  който на основата на високо напрежение влияе на молекулярно ниво върху бензина и дизеловото гориво, като резултиращият ефект е намаляване на разхода , по-пълно изгаряне и снижаване изхвърлянето на отработени газове в атмосферата. 

Устройството позволява постигане на икономия в разхода на гориво  3-8% за бензиновите и 5-12% за дизеловите двигатели. Средната цена на едно устройство според обема и вида на двигателя е около 2 000 лева. 

Руската компания е патентовала изделието във Германия. В момента работи с партньори в Германия, Финландия, Чехия. 

Компанията желае да установи контакт с български фирми,заинтересовани в практическото използване на модификатора или друг вид партньорство. 

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group