Финансовые, бухгалтерские, аудиторские услуги

„АММС-счетоводен пазар - Мастър сервиз” ЕООД е компания за счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, независим финансов одит, данъчни консултации, правни и консултантски услуги.
Глобъл Одит Сървисез ООД е международна организация, осигуряваща всеобхватно разнообразие от професионални одиторски, счетоводни, консултантски, финансови и данъчни услуги на фирми, финансови институции и правителствени организации.
Лома ЕООД е официален представител на производителя на акумулатори Елхим Искра, Пазарджик. Фирмата извършва търговска дейност с акумулатори на едро.
Счетоводно обслужване, финансово-счетоводен анализ.
Сертификация на системи за управление на продукти и персонал, технически надзор, обследване на енергийна ефективност.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group