Консультантские услуги, инженеринг, ремонт и монтаж сооружений

„ДитсманнЕнергоремонт” АД е компания с над 45 годишeн опит в проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване, производство на уникални метални конструкции, съоръжения и пълен инженеринг на проекти „под ключ” в енергетиката, инженерната инфраструктура, промишленото строителство, минната и газово нефтена промишленост.
ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД e инженерингова компания, специфицираща дейността си в две основни направления: пълен инженеринг при реализация на инвестиционни проекти в енергетиката, металургията и химическата промишленост и доставки на оборудване, резервни части и материали за нуждите на енергетиката, минната и химическата промишленост.
ИНТЕР ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ООД е компания, осъществяваща консултантска дейност в областта на промишления инженеринг
Фирма Пайп Систем предлага пълен инженеринг в областта на проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на ВиК мрежи и съоръжения и на Спринклерни инсталации. Компанията е специализирана и в изграждането на отоплителни инсталации и вакуумно-сифонно покривно отводняване.
Консултации, предпроектни проучвания, проектиране, строителство, инвестиции, управление на недвижими имоти.
„Руски Регистър – България“ ЕООД е компания с предмет на дейност сертификация на системи за управление и сертификация на персонал.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group