БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА - СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

Website: bia
Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес (БСК) е национално представителна организация на работодателите в България. БСК е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г. В своята над 36-годишна история БСК се утвърди като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки своята партийна неангажираност и водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение, компетентност и коректност.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group