ГЛОБЪЛ ОДИТ СЪРВИСЕЗ ООД

Глобъл Одит Сървисез ООД е международна организация, осигуряваща всеобхватно разнообразие от професионални одиторски, счетоводни, консултантски, финансови и данъчни услуги на фирми, финансови институции и правителствени организации. Дружеството е регистрирано в Българския институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), като специализирано одиторско предприятие под номер 132. Управляващ съдружник на фирмата е Цветана Василева. От есента на 2009 г. "Глобъл Одит Сървисез" ООД е част от Списъка с утвърдените от Световната банка одитори, които имат право да заверяват финансовите отчети на организациите в страната, изпълняващи проекти на Световната банка. От септември 2008 г. "Глобъл Одит Сървисез" ООД е включен в Списъка на утвърдените от зам.-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление "Застрахователен надзор", регистрирани одитори, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите, съгласно чл. 102, ал. 1, във връзка с с чл. 103, ал. 4 от Кодекса за застраховането. От май 2008 г. Дружеството е член на Софийската търговско - промишлена камара. Основна функция на камарата е да отстоява и защитава интересите на бизнеса на всички нива от общината да национално равнище. През декември 2008 г. Дружеството е прието за член на Българо - руската търговско - промишлена палата. "Глобъл Одит Сървисез" ООД е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с идентификационен номер 292144.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group