ГАЗСТРОЙМОНТАЖ АД

Газстроймонтаж АД е създадена през 1971г. като фирма, специализирана в строителството на газопроводи високо налягане. През 2002г. фирмата става 100% частно акционерно дружество и започва да диверсифицира своите дейности. Основните дейности на “Газстроймонтаж” АД са: газопроводно строителство, изграждане на пречиствателни станции, строителство и реконструкция на сгради, укрепване чрез изпълнение на пилоти и анкери, изпълнение на геотермални сондажи и отопление, пътно строителство, отдаване на механизация под наем. Натрупаният през годините опит, квалифицираният персонал, работещ във фирмата и големият машинен парк (над 400бр.) правят Газстроймонтаж АД гарант за качествено и срочно изпълнение на всеки обект и желан и надежден партньор в страната и чужбина .
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group