ЗАГРЕЙ АД

Загрей АД е производител на качествени вина от собствено грозде. Винарна "Загрей" се намира в местността Старите лозя - на 3км след Поповица, в дясно, по пътя за Първомай. Винарната е модерен комплекс с напълно завършен цикъл на производство, започващ от гроздето и завършващ до бутилка вино. Винарна "Загрей" е оборудвана с най-съвременни ферментационни съоръжения с възможност за оптимизиране и контрол на всички процеси на винификация, съзряване, стабилизация и бутилиране на вината. Физико-химичната лаборатория е оборудвана със съвременна апаратура, даваща възможност за прецизен механичен, физико-химичен и микробиологичен контрол, както на входящите суровини и материали, така и на готовата продукция. Началото на лозовия масив е поставени през есента на 1998г. Към момента са засадени 1200 дка. Отглежданите сортове са Мавруд, Каберне совиньон, Сира и Мерло. От 2010 година лозята се отглеждат според нормативите на ЕС за биологично производство. Лозовият масив е разположен в един от най-благоприятните в почвено-климатично отношение райони на България - Пловдивското поле, което е част от Горно-Тракийската низина.
Находится в: Winemaking | List of our members
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group