МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД

Рудодобив, производство на ел.енергия от ВЕИ, инфраструктурни проекти и хотелиерство.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group