СИАНА ЕЛЕКТРИК ЕООД

Търговия и доставка на електротехническо и енергетично оборудване и резервни части; съоръжения и оборудване за ниско, средно и високо напрежение: стъклени, полимерни и други изолатори, междуфазни дистанционери, вентилни отводи и др. компоненти за ВЛ 20 kV, 35 kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV, проходни изводни изолатори за ВН 20-1150 kV, компоненти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, кабели и проводници.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group