Търговско-промишлена палата на Руската Федерация

ТПП на Руската федерация е неправителствена организация с нестопанска цел, основана по инициатива на търговските и индустриалните камари, руските търговски и нетърговски организации и индивидуалните предприемачи, която обединява членовете си, за да постигне целите и задачите, определени от Закона на Руската федерация "За търговско-промишлените палати в Руската федерация "и Устава на Търговско-промишлена палата на Руската федерация.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group