ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД

Доставчик на услуги, свързани с ремонтиране на съоръженията, инсталирани в енергийните обекти на страната и чужбина .
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group