СТРОЙТРАНС 2011 ЕООД

СТРОЙТРАНС 2011 ЕООД е компания, специализирана в търговска и инвестиционна дейност; строително предприемачество; проучване, проектиране, строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group