List of our members

Фондация "Устойчиво развитие за България" е обществена организация с основни направления на дейност: разработване на програми за устойчиво развитие и българо - руско сътрудничество.
Доставчик на услуги, свързани с ремонтиране на съоръженията, инсталирани в енергийните обекти на страната и чужбина .
Правни услуги в областта на банковото и търговско право, нотариални сделки, събиране на вземания.
Представител на Пермска ТПП в България.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group