List of our members

АСТРА ТЭС е транспортно - спедиционна група. .
Ремонтно предприятие "Атоменергоремонт" е създадено през 1974г. с предмет на дейност - ремонт на оборудването на "АЕЦ - Козлодуй". През последните десет години, "Атоменергоремонт" АД разшири кръга на своите клиенти и своята дейност, като изпълни редица проекти, свързани с модернизация и цялостно изграждане на обекти в топлоелектрически централи и други промишлени предприятия.
Производствена и търговска дейност с подемно-транспортна и складова техника.
Производство, търговия, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопански продукти и храни.
"Бон Марше" ЕООД e инвестиционно-строителна компания, оперираща на пазара на недвижимите имоти вече повече от 20 години.
Фирма "Братя Георгиеви" ЕООД е специализирана в проектиране, доставка и монтаж на висококачествени PVC и ТРО хидроизолационни, битумни хидроизолации.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group