АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД

Ремонтно предприятие "Атоменергоремонт" е създадено през 1974г. с предмет на дейност - ремонт на оборудването на "АЕЦ - Козлодуй". През последните десет години, "Атоменергоремонт" АД разшири кръга на своите клиенти и своята дейност, като изпълни редица проекти, свързани с модернизация и цялостно изграждане на обекти в топлоелектрически централи и други промишлени предприятия. "Атоменергоремонт" АД разполага с производствена база на площадката на "АЕЦ Козлодуй" с работни халета, оборудвани с кранове, металообработващи машини и необходимата съвременна техника и инструменти. Основните дейности, които Дружеството извършва са ремонт и възстановяване на турбинно, електро и спомагателно оборудване; шлосеро-монтажни, строително-монтажни и електро-монтажни дейности; производство на нестандартно оборудване, резервни части, съдове, метални конструкции; сервизни дейности и др. Дружеството има внедрена интегрирана система за управление, включваща качество, околна среда и безопасност и здраве при работа и разполага с екипи от висококвалифицирани специалисти, доказали своите възможности и опит, включително персонал със специална квалификация. През годините освен основните ремонти на енергоблоковете на АЕЦ предприятието участва и в непрекъснатия процес на реконструкции и модернизации на блокове от 1 до 6
Находится в: Энергетика | List of our members
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group