Промышленность и станкостроение

Производствена и търговска дейност с подемно-транспортна и складова техника.
Производство и търговия на мебели, машини, съоръжения, винопроизводство.
„Корабен и Индустриален Сервис“ ООД е водеща българска компания за рециклиране на излезли от употреба кораби.
Руската компания ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ХИТЛАЙН" (http://euroteplo.ru/) е производител на електронагревателни кабели под търговската марка " Heatline".
Търговия и доставка на електротехническо и енергетично оборудване и резервни части; съоръжения и оборудване за ниско, средно и високо напрежение.
Търговска дейност, разработване на проекти и научно-изследователска дейност в областта на полимерните композитни материали.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group